Wie was Diana?

Diana was de Ouditalische godin van de vruchtbaarheid en vegetatie, tevens maangodin.
Ze werd aanvankelijk vooral vereerd in heilige bossen en vanouds vereenzelvigd met de Griekse Artemis.
Later kreeg zij een tempel in de volksbuurt op de beboste Aventijnse heuvel te Rome, waar zij vooral werd
vereerd door de lagere volksklasse en gold als schutsgodin van de slaven.
Door de vrouwen werd zij vooral aangeroepen als beschermster van het vrouwelijke leven.
Haar naam wordt verklaard uit 'Divinia' ( = de lichtende).
Diana wordt voorgesteld als jageres, met opgeschort kleed en pijlkoker, vergezeld van een hinde.